2e/3e Wereldproject 2012 wordt afgesloten.

Welk bedrag is door Zwartewaterland "voor Aguta" opgehaald ?
 Van maart 2012 tot maart 2013 zijn er in Zwartewaterland door de Werkgroep "In actie voor Aguta" het meebouwen aan een vakschool in Oeganda voor jongeren financiële acties georganiseerd.
Op woensdagavond 6 maart a.s. zal dit project afgesloten worden en wordt er bekend gemaakt hoeveel geld is ingezameld.
Aguta is een jongen uit Oeganda. Hij heeft door de rebellenoorlog zijn familie verloren en staat er alleen voor. En hij is niet de enige. Er zijn heel veel jongens en meisjes die hun familie kwijtgeraakt zijn. Men is nu bezig om voor deze jongeren een vakschool op te zetten. Het project gaat starten met een vervolgopleiding voor ongeveer 50 thuisloze jogeren en meisjes.
Marienk Lodewijk, initiatiefnemer van de bouw van deze vakschool, zal het een en ander vertellen over het project in Oeganda. Hij is dan net terug uit Oeganda en krijgen we dus vers van de pers hot nieuws te horen.  Namens het college van burgemeester en wethouders zal de verdubbeling tot een maximum bedrag van € 10.000,00 overhandigd worden. En de totale opbrengst zal door de penningmeester van de stichting 2e/3e wereldproject Helmich Post bekend gemaakt worden en met een cheque worden gegeven aan de initiatiefgroep.
De afsluitingsavond is dus op woensdagavond 6 maart en wordt gehouden in het gemeentehuis in Hasselt. U bent welkom vanaf zeven uur, het programma begint om half acht.
Personen, instellingen, bedrijven en scholen, die meegewerkt hebben aan de acties en evenementen zijn uitgenodigd voor deze avond. Hebt u geen uitnodiging gekregen, dan bij deze van harte uitgenodigd om deze afsluitings-avond bij te wonen.
Statiegeldbonnen bij de plaatselijke supermarkten en gestempelde postzegels kunnen nog steeds afgegeven worden bij o.a. zwembad "Bestevaer" in Genemuiden.