2e/3e wereldproject jaar 2012 officiëel afgerond op 6 maart

Project "Bouwen van een vakschool in Oeganda".

A.s. woensdagavond 6 maart wordt het 2e/3e wereldproject jaar 2012 officiëel afgerond.

Van Marienk Lodewijk, net terug uit Oeganda, krijgen we de laatste informatie over de bouw van de vakschool. En  de werkgroep zal vertellen welke activiteiten er  zijn georganiseerd. Elk jaar opnieuw is het weer spannend om te horen hoeveel geld de werkgroep met financiële akties bij elkaar heeft gesprokkeld. Aan de penningmeester de eer om het totaal  bekend te maken. Door het college van burgemeester en wethouders zal de cheque met de verdubbeling ad € 10.000,00 worden overhandigd.
We hopen dat iedereen die aan dit project of vorige jaren hebben meegewerkt met de Stichting 2e / 3e wereldprojecten Zwartewaterland, naar de afsluitingsavond toekomen: woensdagavond 6 maart, 19.30 uur in het gemeentehuis in Hasselt.

Het verzamelen van  statiegeldbonnen  bij  plaatselijke supermarkten gaat gewoon door.  Ook kunnen gestempelde postzegels nog steeds afgegeven worden bij o.a. zwembad "Bestevaer" in Genemuiden. De stichting is de organisatoren zeer erkentelijk voor deze kansen om opbrengsten te verhogen.


7bvzxqo2symcowpz