Algemene jaarvergadering HSV op 11 februari

Hengelaarsvereniging
“Het Zwartewater” te Genemuiden.

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de
ALGEMENE JAARVERGADERING .
Welke zal worden gehouden op: maandag 11 Februari 2013
Locatie: p.v. “de snelvliegers.”
                       Hasselterdijk 7.
Aanvang: 21.00 uur.

Vanaf 20.00 uur zal het wedstrijdprogramma worden besproken met de wedstrijdvissers,
Indien u hierbij aanwezig wil bent u van harte welkom.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag Secretaris
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing Lid kascommissie.
8. Verslag controleur 
9. Pauze.
10. Vaststelling contributie 2014
11. Bestuursverkiezing.
Th.Aarten.  aftredend en herkiesbaar.
12. Rondvraag.
13. Beantwoording rondvraag.
14. Sluiting.

                              Het bestuur.


6639fz0roxng7l2h