Arend Booi 40 jaar organist

Klik op de foto voor een vergroting

Arend Booi 40 jaar organist

Jubileumzangavond op 2 maart a.s. in de hervormde kerk

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat Arend Booi werd benoemd als organist van de Hervormde Gemeente van Genemuiden. Zijn liefde voor het orgel bleek al in zijn jeugd. Toen Arend 8 jaar was, kocht zijn vader een harmonium, waarop hij iedere week les kreeg van de beroepsmusicus Jan Belder uit Kampen. Na verloop van tijd kreeg hij op de muziekscholen in Kampen en Zwolle les van Harm Jansen en Lucas Lindeboom. Dat gebeurde op de orgels in de Bethlehemkerk en de Grote of St. Nicolaaskerk in Zwolle. Zijn interesse bleef niet beperkt tot het orgel alleen. Booi was jarenlang vaste begeleider van plaatselijke zangkoren. Daarnaast was hij muzikaal leider van de zanggroep Rejoice en nam hij deel aan verschillende activiteiten.

Veertig jaar lang beroerde Arend Booi de toetsen van het Zwier van Dijk orgel bij de gemeentezang en vertolkte hij de psalmen op en geheel eigen wijze op het monumentale orgel. Veertig jaar lang reeg hij de tonen aaneen tot de ons zo welbekende melodieen. Enthousiastme en gedrevenheid zijn kenmerkend voor deze toonkunstenaar. Hij had daarbij een prachtig historisch orgel ter beschikking. De kamper orgelbouwer Zwier van Dijk bouwde het orgel in 1885: een prachtig instrument, handmatig vervaardigd,  met een hoofd- en rugwerk naar het toenmalig mechanisch systeem. Goed gekozen verhoudingen en vakmanschap leverden een fier, fraai ogend stijlvol en evenwichtig orgelfront op dat door kenners geroemd wordt. Ook het pijpwerk is handmatig gemaakt naar Franse factuur. Zwier van Dijk bouwde het orgel vanuit historisch perspectief. Het monumentale orgel heeft een belangrijke status. Het is het laatste handmatig vervaardigde historische orgel met een hoofd en rugwerk van de 19e eeuw.

Arend Booi, een romanticus, ontpopte zich als een bekwaam begeleider van de gemeentezang. Hij bezit het absolute gehoor en kan improviseren. Bovendien weet de toonkunstenaar de gemeente aanhoudend te inspireren. Zijn orgelspel en registratie, afgestemd op de tekst van de psalmen, wordt gewaardeerd. Gemeenteleden lieten hem menig keer weten dat ze tijdens de kerkdienst twee keer een preek hadden gehad: één van de dominee en één van de organist. Booi geldt zonder meer als een specialist in het aansturen en begeleiden van gemeentezang met Bovenstem: een Genemuider fenomeen. Een aantal tenoren zingt dan een tegenmelodie. De Bovenstem is van generatie op generatie doorgegeven, waarbij organisten een grote rol hebben gespeeld. Arend Booi kan in deze worden beschouwd als een van de toorstsdragers’. Mede door hem is de Bovenstem levend gebleven. Verder is hij één van de initiatiefnemers tot het instellen van een commissie die avonden organiseert om de Bovenstem te oefenen, zette hij een aantal psalmen met Bovenstem op muziek en werkte hij mee aan het boek Genemuiden en de Bovenstem. Inmiddels is de Bovenstem voorgedragen voor de lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco.

Arend Booi heeft 40 jaar lang zijn gaven ingezet voor een wonderlijke dimensie, die terugwijst naar de oorsprong van de mens. Muziek en zang zijn namelijk universeel zonder grenzen. Ze kunnen dan ook verlangens en gevoelens oproepen, soms zeer diep. Wie psalmen en geestelijke liederen zingt. ontmoet zichzelf met alle kleine en grote zorgen. Wie zingt, is in de gelegenheid gevoelens uit te drukken die anders ongezegd blijven. Bovendien brengt zingen rust, het versterkt de saamhorigheid en onderstreept het Woord en het Gemeente-zijn. Zang en muziek zijn een scheppingsgave. Kortom: gemeentezang is een parel van grote waarde!

Gezien het voorgaande is het vanzelfsprekend dat het jubileum van Arend Booi niet onopgemerkt voorbij gaat. Op 2 maart a.s. wordt D.V. in de hervormde kerk aan het Kerkplein in Genemuiden een jubileum-zangavond gehouden. Er staan bekende psalmen met Bovenstem en geestelijke liederen op het programma. Uiteraard bespeelt Arend Booi zelf het orgel. De avond begint om 19.15. uur en de toegang is vrij. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze avond te bezoeken. Kortom: wij rekenen op u!

De jubileumcommissie


j4f90gsf4g90hmvx