Broederziel alleen

Broederziel alleen

In onze samenleving is veel aandacht voor en wordt onderzoek gedaan naar rouwen en de begeleiding daarvan.
Tot nu toe is er in het rouwonderzoek en de rouwliteratuur weinig bekend over rouw van broers en zussen. Een groep vergeten rouwenden in onze samenleving. Alsof dit geen naam mag hebben.

Het verliezen van een broer of zus door de dood kan worden ervaren als een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven. Behalve dat iemand wordt gemist die zo dicht bij staat is er ook verlies van het gezin waar iemand bekend mee was.

Bij kinderen en jongeren is vaak alle aandacht gericht op de ouders. Vaak als vanzelf gaan broers en zussen zorgen voor de ouders en duwen hun eigen gevoelens weg.
Ook identiteitsproblemen kunnen een rol gaan spelen.
Kortom, het overlijden van een broer of zus kan enorme invloed hebben op het eigen leven.
Helmich van Dijk en Nienke Apperlo, werkzaam bij Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn., organiseren daarom een avond waar Annette Sietsma en Bea Keuper zullen spreken over het thema ‘Broederziel alleen’.  Annette en Bea zijn werkzaam bij het PsychoSociaal Centrum Genemuiden en Hasselt en begeleiden binnen het Voortgezet Onderwijs gespreksgroepen die te maken hebben met verlieservaringen.
De thema-avond zal zijn op donderdag 14 maart 2013 om 20.00 uur in zaal ‘De Stadskamp’ in zorgcentrum De Meente, Dorus Rijkersstraat 2 te Genemuiden. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De toegang is vrij. Voor meer informatie kunt u terecht op telefoonnr. 06-51882700 of 06-12209114.