Centrum voor Jeugd en Gezin twee jaar actief

Klik op de foto voor een vergroting
Op de foto: Loret Olijhoek

Centrum voor Jeugd en Gezin twee jaar actief

Jeugd Zwartewaterland drinkt veel minder

Jongeren tussen de 12 en 15 jaar uit Zwartewaterland zijn de afgelopen vier jaar opvallend minder gaan drinken. In 2007 dronk 35 procent wel eens alcohol tegenover 20 procent in 2011. Dat percentage ligt nog wel 3 procent hoger dan bij leeftijdsgenoten uit IJsselland, zo blijkt uit de jongerenmonitor van GGD IJsselland. Jongeren tussen 16 en 24 jaar zijn juist meer gaan drinken (89 procent, was 83 procent).
De jeugd van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis rookt ook meer dan leeftijdsgenoten uit IJsselland. Deze percentages liggen op 34 en 27 procent. Daar tegenover staat dat in Zwartewaterland veel minder wiet wordt gerookt. 24 procent van de regiojongeren gebruikt soms dit genotsmiddel, tegenover 14 procent van de Zwartewaterlanders tussen 16 en 24 jaar. Opvallend is verder dat jongeren minder gepest worden dan vier jaar terug (percentage gedaald van 18 naar 14 procent) en ook minder pesten. Jongeren uit Zwartewaterland pesten naar eigen zeggen wel meer dan leeftijdsgenoten (25 tov 15 procent).

Of de over het algemeen positieve cijfers te maken hebben met het werk van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwartewaterland (CJG), durft Loret Olijhoek niet te zeggen. Zij maakt namens GGD IJsselland onderdeel uit van het team van het CJG, waartoe ook Icare, MEE IJsseloevers, AMW De Kern en GGD IJsselland behoren. "Onze mensen zijn regelmatig aanwezig op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ouders kunnen daar alle mogelijke vragen stellen over opvoeding en opgroeien. Verder volgen we als GGD ook alle leerlingen uit groep 2 en 7 van de basisschool en  tweedejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs. Indien nodig komen die bij het CJG in beeld. Die werkwijze en de samenwerking binnen het CJG loopt heel goed. Kinderen en jongeren zijn beter in beeld dan voorheen, maar directe resultaten van die aanpak zijn moeilijk te meten."

Ouderen én jongeren kunnen ook buiten scholen om contact zoeken met het CJG. Op de website www.cjgzwartewaterland.nl staat veel informatie over alle denkbare onderwerpen. Over alles tussen de wens om zwanger te worden tot zorgen over het stapgedrag van vroeg volwassenen. Ook is het centrum op kantoortijden bereikbaar en houdt het CJG op maandag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur spreekuur in het pand aan de Jan van Arkelstraat 5 in Genemuiden. De toeloop op die twee dagen kan beter, zegt Olijhoek. "Terwijl we juist heel laagdrempelig werken. Ik vergelijk het CJG wel eens met een consultatiebureau voor alle kinderen tot 21 jaar. Vroeger ging je alleen met kleine kinderen naar het bureau, terwijl ouders ook daarna veel vragen of zorgen hebben. Daarover kun je hier praten. Onze deskundigen geven advies of verwijzen door naar andere instanties."
Volgens Olijhoek is er tegenwoordig meer vraag naar dat soort advies dan vroeger. "Toen kon je meer op je familie en sociale netwerk terugvallen, voor mijn gevoel. Tegenwoordig heeft iedereen het druk, terwijl de vragen over opvoeding niet minder zijn geworden. Daarnaast zijn er dan nog moderne zorgen zoals cyberpesten en gedrag op social media. Dat speelt ook in Zwartewaterland. Ook daarbij kunnen wij ouderen of kinderen helpen of adviseren. Verder is er iedere maand een speciaal echtscheidingsspreekuur. En redelijk onbekend is dat wij als GGD drie keer gratis aan huis gezinnen met problemen op weg kunnen helpen."
Voor meer informatie over het werk van het CJG: www.cjgzwartewaterland.nl


 

2b5mrcxmgplqyo5g