Gemeente Zwartewaterland doet onderzoek nieuw jeugdbeleid

Gemeente Zwartewaterland doet onderzoek nieuw jeugdbeleid

De gemeente Zwartewaterland start een onderzoekstraject met als doel het jeugd- en jongerenbeleid te herijken. Vanaf 6 t/m 8 maart gaat het onderzoeksbureau Stichting Alexander de straat op om met jeugd en ouders in gesprek te gaan over het jeugdbeleid. Zij bezoeken winkelcentra, school, sportvelden en andere plekken waar jongeren zijn.
Ook gaat de gemeente in gesprek met professionele organisaties en vrijwilligers die veel te maken hebben met de jeugd. Hiervoor worden werksessies georganiseerd.

Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw jeugdzorgbeleid moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. “Doel van dit beleid is meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders,”geeft wethouder Lucas Boshove aan. “Met ingang van januari 2015 moet de gemeente Zwartewaterland helemaal klaar zijn voor deze nieuwe verantwoordelijkheid. Op een actieve manier proberen we jongeren en hun ouders te betrekken bij wat de jongeren bezighoudt en wat ze nodig hebben om in Zwartewaterland te kunnen opgroeien. Met de input vanuit de jongeren en ouders, en de informatie uit de werksessies met het professionele werkgebied gaan we er vanuit dat we een goed jeugdzorgbeleid voor de toekomst kunnen maken.

Meedoen aan dit traject of vragen? Neem dan contact op met Marga de Haan, m.dehaan@zwartewaterland.nl


rj5a7a3g4xr7q011