Grof tuinafval gratis inleveren

Extra service voor inwoners om meer grof tuinafval te composteren 

Grof tuinafval gratis inleveren

De inwoners van de gemeente Zwartewaterland kunnen op drie zaterdagen in het voorjaar grof tuinafval gratis inleveren op verschillende locaties, waaronder Firma Wolfshagen in Hasselt. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Hierdoor kan het worden gecomposteerd, kan een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie en eindigt het niet bij het restafval.
 
Wanneer kunnen inwoners gratis grof tuinafval aanbieden?
• Zaterdag 23 maart
In verband met delandelijke compostdag is er op deze dag, met uitzondering van de inleverlocatie Meppel, ook gratis twee zakken compost op te halen. Op=op!
• Zaterdag 6 april
• Zaterdag 20 april

Inleverlocaties
• Firma Wolfshagen, Wolfshagenweg 2A te Hasselt
Zaterdag: 08.00 – 12.00 uur
• Milieubrengstation ROVA Zwolle, Rijnlandstraat 2 te Zwolle
Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur
• Milieubrengstation ROVA Meppel, Hesselterlandweg 69 te Meppel
Zaterdag: 08.00 – 11.00 uur
Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die men brengt. De service is alleen voor particulieren en men moet zich ook kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Zwartewaterland.

Wat is grof tuinafval?
Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.    

Wel grof tuinafval/                             Geen grof tuinafval
Gemaaid gras/                                  Zand en aarde
Organisch tuinafval/                         Bielzen en/of gewolmaniseerd schuttingen of tuinhekjes
Bladeren en snoeiafval/                  Stoeptegels
Tak- en/of stamhout/                         Overig afval


 

87p41e38afk6d0vz