Massale vissterfte in het Varkensgat

Klik op de foto voor een vergroting

Bedankt Waterschap Groot Salland, je test om de waterstanden te meten is bij het "Varkensgat/ Wetering" is super geslaagd.
Door jullie afsluiting zijn over de 300 vissen omgekomen met de laatste vorstperiode. In heel Nederland herstellen ze de natuurlijke migratie van vissen. Overal worden projecten gestart om dit zoveel mogelijk te verwezenlijken. En jullie doen niet het tegenovergestelde.  Jullie sluiten de migratie van de vissen van en naar het  zg "Varkensgat" af. Met als gevolg een massale vissterfte. Die er niet was geweest, als jullie deze afsluiting niet hadden aangebracht.

Wat is er gebeurd:
In het voorjaar 2012 is door Waterschap Groot Salland een afsluiting aangebracht bij de duiker onder de randweg. Van de wetering naar het " Varkensgat " (Dat is het oude zandzuiggat achter het voetbalveld in Genemuiden). Mijn collega vliegvisser Harry van Lente heeft nog gevraagd aan de medewerker van Groot Salland de hr Gerrit-Jan van Dijk (Ecologisch medewerker) waarom ze dit hebben gedaan. Hij heeft toen uitgelegd, dat het een proef was om de waterstanden te meten. Als ze de duiker af zouden sluiten. Aan beide kanten staat ook meetpaaltjes in het water. Die automatisch de waterstanden opslaan. Waarna ze die op een computer uit kunnen lezen. Hij heeft  net vorige week Harry gemaild, dat ze de afsluiting weer zouden verwijderen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
 
Wat is migratie van vissen: 
Elk najaar trekken alle waterinsecten naar dieper of warmer water, om de koude winter te overleven. Dat zien we overal in de natuur. Gevolgd door de witvis en daarna trekt de roofvis er ook achter aan.  In het voorjaar zie je het net andersom gebeuren. Doordat het water in de Wetering ondieper is en sneller opwarmt, trekken de insecten weer massaal naar het ondiepe warmere water.
De waterpest zorgt voor een afsluiting van de veenlaag in de wetering en daardoor krijg je super gezond water. Waar heel veel insecten en vissen in leven. Zie het filmpje over de haft: www.youtube.com/watch?v=6MoWRX8JMUU  Dit proces is stopgezet door Groot Salland. En alle vissen concentreren zich dan aan het einde van de Wetering, bij de afsluiting.  Door de vorst komt er dan veel ijs in het water en daar het water maar heel ondiep is.  (Veel meer dan 20 a 30 centimeter staat er niet) kunnen ze dan niet overleven in het ondiepe water. Terwijl er in het varkensgat nergens 1 dode vis ligt.

Om deze stommiteit van Groot Salland aan de kaak te stellen, hebben Bart Akkerman en ik de vissen met een schepnet opgevist en naast elkaar gelegd. We dachten eerst dat het maar om een tiental vissen zou gaan. Maar toen we begonnen, bleek het steeds meer te worden. Totdat we onder de duiker keken, onder de "Randweg" die ligt helemaal vol met dode vis. We schrokken ons rot.  En Bart kreeg de tranen in de ogen. " Kunnen deze mensen nu ook een proces-verbaal krijgen" vroeg hij mij. Ik antwoordde hem, "waarschijnlijk niet Bart, het zijn ambtenaren die verschuilen zich wel achter een paar regeltjes" Hoe vaak Bart wel niet gezegd heeft " Wat zonde – wat erg " Ik had echt met hem te doen. Maar moedig hield hij vol en hielp mij deze slachting zichtbaar te maken.

De teller van deze slachting:
1  – Zeelt
1  – Graskarper (tegen de meter)
2  – Kleine modderkruipers (zijn erg zeldzaam)
3  – Snoeken (waaronder 2 van om en nabij de meter)
4  – Windes (waarvan 1 van 40 cm)
20 – Baarsjes
35 – Voorns
150 – Brasems (waarvan verscheidene over de 40 cm)
En onder de duiker lag nog wel een honderdtal vissen, waar we niet bij konden komen.

Wat willen we bereiken:
Dat de migratie van vissen van en naar de Wetering en het Varkensgat weer volledig hersteld wordt.  Het zou zeer gunstig wezen als het hek wat nu in het Varkensgat staat, ook verwijderd zou worden.
De karpers vissers hoeven niet bang te wezen. De karpers komen vanzelf weer terug in het Varkensgat. Maar vooral dat er nooit weer een volledig afsluiting van de Wetering komt.
We hopen dat Groot Salland zijn les geleerd heeft. Dit kun je toch al wel van te voren bedenken, als je Ecologisch medewerker bent. Daar heb je jaren voor geleerd.

Een groepje vliegvissers:
Harry van Lente
Hans van ’t Noordende
Jan van Dijk
en vooral  Bart Akkerman

Klik hier voor de foto’s van Hans van ’t Noordende


 

di12jgqcedj0ci63