Nog 300 gesubsidieerde energiescans voor bedrijven beschikbaar

Nog 300 gesubsidieerde energiescans voor bedrijven beschikbaar in Overijssel

Op dit moment zijn nog 300 gesubsidieerde energiescans voor bedrijven beschikbaar. De regeling loopt af op 1 mei 2013. De regeling voor de energiescan richt zich op bedrijven met een energie verbruik van minder dan 200.000 kWh en 75.000 m3 gas. Tot januari 2013 zijn er in Zwartewaterland 30 energiescans uitgevoerd bij bedrijven.
 
MKB ondernemers kunnen met subsidie van de provincie Overijssel voor € 200,- een energiescan (onderzoek) aanvragen. Daarnaast is er een vouchersysteem in het leven geroepen waardoor een ondernemer tot 25% van de investeringskosten voor energiebesparing terug kan krijgen, met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 2.500,-. Hiervoor heeft de provincie Overijssel een totaalbedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. MKB-Nederland, de Kamer van Koophandel en de provincie geven samen vorm aan dit project.

Belangstelling bij ondernemers voor energie besparen
MKB Nederland, Kamer van Koophandel, provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland bevorderen het energiezuinig maken van bedrijfspanden. Daarom organiseerden ze samen met de ondernemersorganisaties de afgelopen weken voorlichtingsbijeenkomsten in Zwartewaterland. Belangstellende bedrijven kregen informatie over de voordelen van een energiescan. Met een geringe investering kan men vaak behoorlijk besparen. Uit ervaringen blijkt dat zelfs bij jongere bedrijfsgebouwen aanmerkelijk op energie bespaard kan worden. Direct na de voorlichtingsbijeenkomsten zijn ongeveer 10 nieuwe energiescans aangevraagd.

Energieloket
De energiescan en financieringsmogelijkheden kunt u vinden op de site van de provincie www.energiescanoverijssel.nl. Voor vragen over de energiescan, of financieringsmogelijkheden kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente. Via de website www.duurzaamdsz.nl/uw_bedrijf, per mail duurzaam@zwartewaterland.nl of per telefoon 038-3853000.


d862dghip1svg444