STARTKLAAR! Burgercomitee Genemuiden

Klik op de foto voor een vergroting

STARTKLAAR!

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2012 gaf de gemeenteraad van Zwartewaterland groen licht voor het uitvoeren van de plannen rond het voormalige stadhuis van Genemuiden. Sindsdien is er, voor de buitenwereld wellicht onzichtbaar, veel werk verzet.  De werkgroep Bouw en Inrichting van het Burgercomité heeft de tekeningen nader uitgewerkt en onderbouwd en de noodzakelijke berekeningen zijn uitgevoerd. In voortdurend overleg met de gemeente zijn de vereiste vergunningen aangevraagd en het Burgercomité hoopt en verwacht dat die één dezer dagen ook zullen worden verleend.
De werkgroep Financiën en Organisatie heeft het Burgercomité inmiddels een rechtsvorm verschaft door de Stichting “’t Olde Staduus” op te richten en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Verder is de groep vooral druk bezig met het verwerven van extra inkomsten uit bijvoorbeeld aanvullende subsidies en bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De eerste toezeggingen (o.a. van de Rabobank) zijn inmiddels binnen! Ook worden door deze groep de huurcontracten voorbereid.
Tenslotte zijn er contacten gelegd met Philadelphia om een vorm te vinden voor wat ‘de sociale paragraaf’ wordt genoemd: het zo mogelijk inschakelen van andersbegaafden bij beheerstaken in ’t Olde Staduus.

Medio februari hoopt het Burgercomité de verbouwing te kunnen aanbesteden. Het hele project zal worden uitgevoerd als een leerlingbouwplaats, door een Genemuider aannemer, onder supervisie van de OVG. Kort daarna zal de verbouwing van start gaan. Daarbij zal de trouwzaal met voorrang worden aangepakt omdat hier zo snel mogelijk weer gebruik van moet kunnen worden gemaakt.
In overleg met B&W is gekozen voor een klassieke inrichting. Van de aanleg van airco en een geluidsinstallatie is afgezien, omdat dat meerkosten zou opleveren. Op maandag 21 januari 2013 zijn de plannen voor de trouwzaal aan B&W gepresenteerd en inmiddels zijn ze ook aan de gemeenteraad ter hand gesteld. Bewust is er voor gekozen om in de tapijtstad Genemuiden de trouwzaal te voorzien van vloerbedekking. Op de gepresenteerde wijze hoopt het Burgercomité de renovatie binnen de begroting te kunnen verwezenlijken. Punt van zorg is nog wel de inrichting. Het is de bedoeling dat het originele, oude meubilair weer terugkomt. Dat meubilair moet daarvoor wel eerst een restauratiebeurt ondergaan, en het zal moeten worden aangevuld met een aantal lichtere stoelen. Voor de kosten daarvan wordt nog dekking gezocht.
De komende periode zal het Burgercomité zich moeten richten op het begeleiden van de bouw en het voorbereiden van de ingebruikname, in de loop van de zomer. De bibliotheek hoopt in juni haar deel in gebruik te kunnen nemen; andere permanente huurders zullen dan ongetwijfeld volgen, terwijl verenigingen wellicht zullen willen wachten op het nieuwe seizoen.
Verder zal de begroting strak bewaakt moeten worden. Zonder financiële tegenvallers moet het lukken ook de exploitatie rond te krijgen. En natuurlijk blijven er wensen over; een aantal daarvan tracht het Burgercomité toch te vervullen door het verwerven van extra middelen uit subsidies en sponsorbijdragen. Ook dat aspect vraagt de nodige aandacht. 
Tenslotte zal ook het beheer geregeld moeten worden. Voor het eerste jaar heeft zich iemand gemeld die op vrijwillige basis de beheerstaken op zich wil nemen. Dat geeft op dit front rust en tijd om die zaken zorgvuldig te regelen.


v4yc2q3g3qh62un5