Stem op Oranje Kroonappels

Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. Duizenden organisaties die iets betekenen voor de samenleving, hebben hun activiteiten voorgedragen. Tijdens het stemweekend op 15, 16 en 17 maart vragen we u op deze website te stemmen op het beste of leukste initiatief bij u in de gemeente of eiland. We rekenen op uw hulp bij het vinden van de Oranje Fonds Kroonappels! U kunt nu vast een kijkje nemen bij alle voordrachten. We zien u graag terug in het stemweekend, dat begint op vrijdagochtend 15 maart om 9u.

In de gemeente Zwartewaterland kunt u stemmen op de volgende initiatieven:
Voor de jeugd: geen
Voor de buurt: ’t Olde Staduus Genemuiden
Voor de helpende handen: zwemmen voor iedereen (zwembaden Zwartewaterland)

Stichting ’t Olde Staduus Genemuiden van Stichting ’t Olde Staduus Genemuiden

Doel initiatief
Het behouden en instandhouden van het voormalige stadhuis voor de bevolking van Genemuiden. Middenin het centrum met een prachtig uitzicht over de bedrijvigheid van het marktplein, Binnenhaven en Zwartewater. Het gebouw, dat door de maatschappelijke, sociaal en culturele bestemming een levendig centrumversterkend en multifunctioneel gebouw wordt. Kortom ’t Olde Staduus wordt het bruisend hart van de stad van de stad Genemuiden.

Betekenis initiatief
Wanneer’t Olde Staduus in juli /aug. 2013 in gebruik wordt genomen,kunnen meer culturele activiteiten worden georganiseerd voor/door de bevolking.Verder huisvesting voor de bibliotheek,VVV,Wereldwinkel,interkerkelijk jeugdhonk,een dansschool,zorginstelling,Philadelphia. De trouwlocatie kan op haar vaste plek blijven.Er is ruimte voor zangkoren, creatieve/ schilderclubs,cursussen,culturele organisaties,recreatie, expo- sities,lezingen,grote evenementen in combinatie met marktplein en Binnenhaven.

Waarom winnen
Omdat er hard voor is geknokt om dit Stadhuis te behouden voor Genemuiden.En het is gelukt,de gemeenteraad heeft haar fiat gegeven
Omdat bij de realisatie van’t Staduus bevolkingsgroepen gaan samenwerken
Omdat door dit gebouw mensen met beperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek vinden,geweldig,niet meer naar elders voor een plek maar op je eigen stek
Omdat Genemuiden in dit stadhuis Hare Majesteit Koningin Beatrix met Prins Claus en haar gezin en familie verwelkomd heeft in 1988.

Zwembaden ZwartewaterlandZwemmen voor iedereen van Stichting Zwembaden Zwartewaterland
Doel initiatief
Aanpassingen in de zwembaden om zo het zwembad toegankelijk te maken ook voor gehandicapten. dit begint al bij het om kleden om zo de drempel zo laag mogelijk te hebben om te komen

Betekenis initiatief
integratie van mensen met een handicap om zo in contact te komen met overige gebruikers en wat voorop staat deze mensen de mogelijk heid te geven om te bewegen

Waarom winnen
Deze mensen hebben weinig mogelijk heid om activiteiten te ontplooien en te bewegen. Het in het water zijn activeert de ademhaling de spieren, de bloedsomloop, de neer functie en laat de bloeddruk zakken. daarnaast geeft het een ontspanning voor lichaam en geest.

Zorgboerderij Tel Aviv
Begeleiding van mensen met een beperking van stichting Lenteheuvel
Doel initiatief
Doelgroep
– Mensen met een verstandelijke beperking
– Mensen met een autistische stoornis
– Jeugdigen/ jeugdzorg
– Ouderen
– Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
– Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
– Leerlingen uit het speciaal onderwijs

Betekenis initiatief
Zorgaanbod met een dagbesteding, wonen, logeren, vermaak.

Waarom winnen
De zorgboerderij speelt in op een behoefte welke vooral door de terugtredende overheid en beperking van pgb’s steeds moeilijker te financieren zijn.
De stichting heeft daarnaast als doel om de instanthouding van een cultureel erfgoed uit 1825.

Voor het uitbrengen van uw stem, klikt u hier.
Dit kan vanaf 15 maart.


4ibq7i2g58sas3qc