Veel belangstelling Open Dag Samenwerkingsverband OVG

Veel belangstelling Open Dag Samenwerkingsverband OVG

Woensdag 13 februari konden leerlingen en belangstellenden zich op de hoogte stellen met opleidingen in de bouw. Tijdens de Open Dag kon men zien hoe jongelui in opleiding hun kennis in praktijk brachten.  Deze leerlingen waren o.a. bezig met het maken van praktijktoetsen. Zij die kennis van het timmer- en metselvak hebben zagen meteen het niveau van de leerlingen, velen spraken hun voldoening en waardering uit.
Er was goede en serieuze belangstelling van de zijde van de toekomstige leerlingen en hun ouders voor de opleidingen in de bouw.

Momenteel zijn er niet voldoende werkplekken beschikbaar, maar juist om deze periode op te vangen blijft de OVG opleiden want in de toekomst zijn deze jongeren hard nodig. Denk alleen al aan de uitstroom (prepensioen) van oudere vakmensen. Deze kunnen nu hun kennis nog overdragen aan leerlingen.

Er is nog voldoende ruimte voor toekomstige bouwers die zich nog kunnen aanmelden


com8ht721a72urp5