Verslag jaarvergadering de Lofstem Genemuiden

Klik op de foto voor een vergroting

De Chr.Gem.Zangver. Lofstem te Genemuiden.

Genemuiden. Op woensdagavond 6 februari hield de Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem haar jaarvergadering in de Overtoom. Na opening door voorzitter Reinier van de Pol, werden door de secretaris Klaas Heutink het Jaarverslag 2012 en de notulen van de vorige jaarvergadering voorgelezen.
Vervolgens deed penningmeesteres Trijntje Vis-Kronenberg verslag van de positieve financiële gang van zaken van de vereniging. De kascontrolecommissie bestaand uit de dames Riet Heutink en Margriet van Dijk waren zeer tevreden over het werk van de penningmeesteres.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter weer herkozen.

Na deze zakelijke verhandelingen, werden een 4 tal jubilarissen gehuldigd:
Henk van Dijk Frzn was 60 jaar lid van het koor geweest, tevens bestuurslid en koormeester.
Henk werd tevens benoemd tot erelid van het koor, waarvoor door de voorzitter hem een gouden
insigne werd opgepeld. De secretaris overhandigde hem de bijbehorende oorkonde en certificaat.
Wicher van Dalfsen was 55 jaar geleden lid van de Lofstem geworden, en was ook jaren voorzitter.
Klaas Heutink was 45 jaar lid geweest, vele jaren koormeester en sinds 1 jaar secretaris.
Henk Visscher Kl.zn was 40 jaar lid geweest.
De vier jubilarissen werden elk door de voorzitter toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de zangvereniging. Uiteraard ontbraken ook de boeketten bloemen niet voor de jubilarissen.
Na dit feestelijke gebeuren, was er nog een gezellig samenzijn. De voorzitter sloot deze gezellige
jaarvergadering met dankgebed, waarna het Bondslied nog werd gezonden.

De repetities van De Lofstem zijn op woensdagavond van 8-10 uur in de toneelzaal van de Overtoom.
Onze zangvereniging doet een beroep op iedereen, die van zingen houdt, om ons koor te komen versterken. Belangstellenden nodigen wij van harte uit om, vrijblijvend, eens langs te komen, om kennis te maken.  Voor inlichtingen Reinier van de Pol:
0622216875.


 

38o4w0a02mcdgz9w