Vrachtschip tegen de brug in Hasselt

KLik op de foto voor de vergroting ( fotos van Geke Mateboer en  Erik Bosman)

Vrachtschip tegen de brug in Hasselt

Hedenmiddag is een vrachtschip tegen de brug gevaren, maar er is/was brand aan boord. Ook de stuurhut ligt eraf. Het schip heeft geen gevaarlijke stoffen aan boord.

Oorzaak : Schip is tegen de brug gevaren en de stuurhut is daarbij eraf gegaan en gevallen op de uitlaat van de boot. Hierdoor is brand ontstaan.

Deze tanker Pallas uit Antwerpen vaart normaal vanuit de zeehavens via Kampen naar Zwolle. Maar omdat zowel de Stadsbrug Kampen als de Spooldersluis vandaag (Nieuwjaarsdag) niet bediend worden is er een alternatieve route via het Ramsdiep en Zwartewater. Die route wordt ook in de weekend-nachten wel gebruikt. Want ook dan draait Spooldersluis en Kampen niet. Zo kunnen ze toch vast lossen in Zwolle en liggen ze de andere dag klaar om via de Spooldersluis en Kampen weer naar de zeehavens te varen. Normaal kunnen deze tankers onder de bruggen (Ramspol en Hasselt) door, maar het water is momenteel wat hoger. Dat zal waarschijnlijk het probleem/vergissing geweest zijn.
 
Het laadvermogen van deze tanker is 2991 ton en er zal zo’n 2300 ton in geladen zijn

Persbericht politie:
Scheepsongeval op Zwarte Water

Hasselt – Dinsdag 1 januari omstreeks 14.00 uur is een binnenvaartschip tegen de brug over het Zwarte Water gevaren. Het schip kwam vanuit de richting Zwartsluis en was onderweg naar de haven in Zwolle. Bij de brug in Hasselt bleek de stuurhut te hoog te staan waardoor deze tegen de brug aanvoer. De stuurhut werd volledig vernield.

De schipper raakte niet gewond en wist het schip tot stilstand te krijgen door onder andere de motor in de achteruit te zetten. Doordat de stuurhut naar achteren werd geslagen werden ook de uitlaatpijpen van het schip vernield. Bij het afremmen van het schip ontstond daardoor grote rookontwikkeling. Er is echter geen brand uitgebroken. De twee andere opvarenden liepen eveneens geen verwondingen op. Het schip vervoerde 2300 ton dieselolie verdeeld over 14 compartimenten. Deze bleven allen onbeschadigd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de Waterpolitie. In een eerste verklaring heeft de schipper aangegeven dat hij bij het naderen van de brug de hydraulisch verstelbare stuurhut naar beneden wilde bijstellen, maar dat het systeem weigerde. Hij heeft daarop geprobeerd af te remmen, maar dit lukte niet meer op tijd waardoor de stuurhut de brug raakte. Van de man is een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was. Verder onderzoek door de Waterpolitie moet uitwijzen of er inderdaad sprake was van een technisch mankement.

 

Foto : Geke Mateboer

Foto: Harm Boschman

 Foto: Anita Spanninga-Nijenhuis

Klik hier voor nog enkele foto’s deel 1

Klik hier voor enkele foto’s deel 2

p.s. Dit bericht is uiteraard geen nieuws uit Genemuiden, maar er waren zoveel Genemuidenaren die het melden aan mij, vandaar besloten om bericht te plaatsen. 

 


 

hm5y51v7763hq2rd