Zwartewaterfokkers naar Kampen

Zwartewaterfokkers naar Kampen.

Op 14 en 15 december hield de kleindiervereniging Kampen e.o. weer haar jaarlijkse show in de K.H.C. hal te Kampen. Dit jaar waren hier door diverse liefhebbers uit het land 1011 dieren bijeengebracht en ook een aantal van leden van de Zwartewaterfokkers presenteerden hier enige van hun dieren. Het blijkt toch dat na een lang showseizoen de kwaliteit van de dieren terug loopt en dit vind men dan ook terug door wat de desbetreffende keurmeesters op de beoordelingskaart laten invullen. Zo verkiest de ene fokker om de dieren thuis te laten en ze in te zenden na nieuwjaar op de Bondsshow te Zuidlaren hopende dat ze na een rustperiode weer tip top in de vereiste conditie zijn, en een ander showt ze hier in Kampen, dicht bij huis en houdt de shows na nieuwjaar voor gezien. De leden van de ZF welke wel met dieren in Kampen aanwezig waren deden dit dan ook met wisselend succes. Joh. Barneveld, aanwezig met enkele Barnevelder krielen kregen 2x ZG en 1x F predikaten, D.H. Nijland hier aanwezig met zijn Hollandse kuifhoender krielen noteerden 3x ZG en 2x F. De sierduivenliefhebbers te weten J. Hoekman en K. Visscher hadden toch nog een behoorlijk aantal van hun duiven meegenomen en deze dieren,. De Italiaanse meeuwtjes van Jerry scoorden 1x ZG en 1x F, en zijn Damasceners kwamen met 7x ZG en 1x F huiswaarts, de Oud Hollandse meeuwen van Karst keerdem met 3x G, 6x ZG en 1x F aan de patrijs in hun hokken terug. Tot slot nog een aantal viervoeters n.l. de konijnen, H.v.d.Kolk zijn Thrianta’s behaalden 1x G en 2x ZG, de Klein- Zilvers van de Comb. Beens werden met 4x ZG en 1x F beoordelingen aan het publiek getoond, en de Comb. ’t Ermhuus behaalde in dit ras 1x G en 1x ZG. Hun Rode Nieuwzeelander ZG en met 1x G en 2x ZG keerden hun Hollanders op zaterdagavond terug in hun hokken.


such66o5g9trkdhn